Nowości
45 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia