New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Electrical fires and explosions