New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniw PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce