Nowości
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych