Nowości
Terror\terroryzm : studium przypadku
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo
ABC oparzeń
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych