New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Modelowanie organizacji dynamicznej
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1