Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Genetyka medyczna
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego