Nowości
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji