Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Scientific Protocols for Fire Investigation
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy