New items
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej
Ratownictwo medyczne : procedury od A do Z
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów