New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Essentials of Fire Fighting
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej