Nowości
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Interna Harrisona. tom I
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,