New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Dwie dekady walki z terroryzmem
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : Polish-Swiss adventure with science
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej