New items
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy