New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Użycie pododdziałów ratownictwa inżynieryjnego w akcjach ratowniczych
Disaster by choice : how our actions turn natural hazards into catastrophes
Fire and Emergency Services Instructor