New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
System ochrony zdrowia w Polsce
Building construction : the firefighter's battlespace
Ochrona własności intelektualnej