New items
Systemy fotowoltaiczne
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki