New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Wiktymologia kryminalna
Fire : the battlespace enemy
Drzewa : łatwe rozpoznawanie