New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Ochrona własności intelektualnej
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka