New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Studenckie prace naukowe
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku