New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy