New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Komunikacja w kryzysie
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
System ochrony zdrowia w Polsce
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія