Nowości
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Fire and Emergency Services Instructor
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje