New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Epidemie: prawdziwe zagrożenia i fałszywe alarmy : od ptasiej grypy po COVID-19
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Zarządzanie : wybrane kwestie