New items
Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien?
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu