New items
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Wytrzymałość materiałów 1
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń