Nowości
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
ABC intensywnej terapii
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami