New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Smoldering fires
Modelowanie organizacji dynamicznej