Nowości
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Akademicki program mentoringowy w praktyce