New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Hazardous Materials Chemistry