New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych