New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,