New items
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Interna Harrisona. tom I
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć