New items
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka