New items
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych