New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska