New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki