New items
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Brannigan's Building Construction for the Fire Service
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka