New items
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Teorie stosunków międzynarodowych
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)