New items
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa