New items
Położnictwo i ginekologia
Simpson medycyna sądowa
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,