Nowości
Neurologia
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań