Nowości
Anestezjologia
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej