New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
System ochrony zdrowia w Polsce
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność