New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze