Nowości
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Studenckie prace naukowe
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія