Nowości
Poradnik służby BHP
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Posłuszni do bólu