New items
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy