New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,