New items
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Kryptografia w teorii i praktyce
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia